İnsanın kendini ifade etme ihtiyacı tarihin ilk çağlarından beri vardır. İnsan ilk olarak kendisini mağara duvarlarına çizdiği resimler ile ifade etmeye çalışmıştır. Resim,müzik gibi sanatın pek çok dalı insanın kendisini ve duygularını ifade etme aracıdır. Yetişkinlerde bu yöntemleri kullansa da çocuklar gelişim özellikleri sebebi ile kendilerini sözel olarak iyi ifade edemez. Duygularını ifade etmek için iki yöntem kullanırlar. Bunlardan birisi oyun diğeri ise resimdir. Çocukların resimleri sayesinde ruh halleri ve gelişim özellikleri hakkında bilgi edinebiliriz. Resimler çocukların zekası, kişiliği, yakın çevresi ve iç dünyasını dışa vurmasını sağlar. Çocuğun çizdiği resim bilinçli veya bilinçdışı olarak ruhsal dünyası ile ilgili bilgi verir. 

Çocukların resimleri yetiştiği aile, kültürel yapı, çocuğun mizacı ve gelişimsel özellikleri ile şekillenir. Çocuğun gelişimsel özellikleri, öyküsü ve anne-baba tutumları göz önüne alınarak analiz yapılmalıdır. 

Çocuk resmî çizdiğinde kağıdı nasıl tuttuğu, hangi renkleri kullandığı dahi oldukça önemlidir. Aynı zamanda resmî çizerken herhangi bir yönlendirme olmamalı ve çocuk serbest bırakılmalıdır yani çocuğa bilgi bilinçdışından gelmelidir. 

Aile içi iletişimsizlik

Yakın çevresini konu alan resimlerde çocuklar aile üyeleri hakkında bilgi verir. Kendini dışlanan ve aileye ait hissetmeyen çocuklar kendilerini resimde en uzak noktaya koyabilir. Anne-babasından ayrı, kopuk hisseden çocuk gene anne babasıyla arasına bir nesne yerleştirebilir.Bazen iletişim eksikliği olan, duygusal olarak ulaşılmaz olan bir aile üyesini "bu sayfada yer yok" diyerek arka tarafa çizebilir. Bazen aile üyeleri içerisinde bir iletişimsizlik olduğunda çocuk aile yerine, aileyi hiç çizmeyebilir. 

Ailenin kontrol ettiği ve baskı yaptığı çocuk

Baskıya uğrayan çocuk, kendi resminde ona baskı yapan ebeveynine zarar verirken çizebildiği gibi o ebeveyni resmin ayrı ve uzak bir yerine kocaman çizerek konumlandırabilir.

Anne-babası ayrı olan çocuk

Çocuklar resimlerinde sadece kendi arzularını, duygu ve çatışmalarını değil aynı zamanda bulundukları ortama dair olan algılarını da resmeder. Örneğin anne babası birbirinden ayrı olan çocuklar, aile resmî çizmesi istendiğinde anne ve babasını Yanyana onlara sarılmış bir şekilde çizebilir. Veya ayrı iki evi olmasına rağmen anne babayı aynı ev içerisinde resmederek bu arzularını dile getirebilir. Gene en sık rastladığımız resimlerden biri ayrı ve çatışmalı ailelerin çocukları aileyi çizerken hepsinin sırtı dönük bir şekilde onları çizebilir.

Renklerin kullanımı

Çocukların kullandıkları açık/koyu renklerde resim açısından bir anlam taşır. Çocuklar hoş, güzel ve açık renkler gibi koyu renklerde kullanabilir. Koyu renklerin sürekli kullanıldığı resimlerde çocuğun ruhsallığında karamsarlık, mutsuzluk gibi olumsuz duyguları düşünebiliriz

Çizgilerin gücü

Çocuğun resmindeki dikkat ettiğimiz diğer bir nokta da çizgilerin büyük, baskın veya küçük ve silik olması olabilir. Örneğin; çocukların resimlerinde kullandıkları silik çizgiler kendinden emin olamama gibi bir yapı ile alakalı olabileceği gibi bastırarak, kalın çizilmesi çocuğun saldırgan dürtüleri ile ilişkili olabilir. 

Kardeş ilişkileri

Bazen de aileye yeni bir üye geldiğinde, çocuk onu kıskanabilir veya kabul etmeyebilir. Böyle durumlarda çocuk kardeşini hiç çizmeyebilir veya resimde çok uzak bir yere konumlandırabilir. Bazen de çizmiş olduğu resimde tüm aile üyeleri tek bir noktaya bakarken o kendisini kardeşini izlerken çizebilir. Kendi gözlerini ilgi odağı olan kardeşine yönelterek kıskançlık duygusunu resimde ifade etmiş olur.

Bazı organların anlamları

Çocukların resimde kullandıkları veya kullanmadıkları, büyük, küçük veya silik çizdikleri bazen de hiç çizmedikleri organlarda bize çocuğun ruhsallığı ile ilgili bilgiler verir. Tabii burda çocuğun gelişimsel öyküsü önemlidir. Çünkü gelişime göre de çizilen organların büyük küçüklüğü veya çizilip çizilmemesi değişmektedir. Konu bağlamında örnek verecek olursak; başını kocaman çizen bir çocuğun kendisini yaşıtlarından daha üstün büyük görme ihtiyacı olabileceği gibi iletişimsel bazı problemlere de işaret edebilir. Gene aynı şekilde başın küçücük çizilmesi bize aile içerisinde düşüncelerine değer verilmediğine dair bazı bilgiler verebilir.

Gözlerin çok belirgin, iri, ayrıntılı çizilmesi ebeveynlerin birinin sürekli onu izlediği anlamına gelebileceği gibi dış dünya ile aşırı ilişki kurma isteğine de işaret edebilir. Küçük, nokta gibi ya da içi boş çizilen gözler ise kurulan iletişim eksikliğine, aşırı televizyon izlenmesine veya içe dönüklüğü işaret edebilir.

Elleri çok büyük çizmek her şeye hakim olma, saldırganlık gibi dürtülere işaret edebileceği gibi aşırı küçük çizilmesi de özgüven problemlerine işaret edebilir.

Sonuç olarak çocuğun dünyasında resim bir dışa vurumu temsil eder. Bu bazen bir duygu bazen bir çatışmanın dışa vurumudur. Aslında çizim yapmakta çocuk için bir oyun faaliyetidir. Çocuk oyuna gösterdiği ilgiyi resim çizmeye de gösterir.  Fakat şu unutulmamalıdır ki bu tarz bir analiz yalnızca çocuğun ayrıntılı öyküsünü almış ve onunla bazı çalışmalar yapmış veya yapmaya başlamış bir uzman tarafından yapılmalıdır. Çocuğun çizimleri gelişim özellikleri, yaşadığı aile ortamı ve kişilik özelliklerinden bağımsız düşünülemez.

Makaleler

 • Çocukların Yaptıkları Resimlere Dikkat

  Çocukların Yaptıkları Resimlere Dikkat

  İnsanın kendini ifade etme ihtiyacı tarihin ilk çağlarından beri vardır. İnsan ilk olarak kendisini mağara duvarlarına çizdiği resimler ile ifade etmeye çalışmıştır. Resim,müzik gibi sanatın pek çok dalı insanın kendisini ve duygularını ifade etme aracıdır.

 • Değersizlik Hissi ve Başa Çıkma Yolları

  Değersizlik Hissi ve Başa Çıkma Yolları

  Değersizlik hissi pek çok insanın hayatının belli bir döneminde deneyimlediği olumsuz bir duygudur. Değersizlik hissi nedenleri, belirtileri ve başa çıkma yöntemlerini öğrenmek için tıklayın.

 • Deneyimsel Oyun Terapisi Nedir?

  Deneyimsel Oyun Terapisi Nedir?

  Oyun terapisi, eğitimli oyun terapistlerinin, danışanlarının günlük hayatlarında yaşadıkları psikososyal sorunları engellemek, çözmelerine yardımcı olmak ve ideal gelişimi gerçekleştirmek maksadıyla, oyunun terapötik gücünün kullanıldığı bir süreçtir.

 • En Sık Yaşanan 8 İlişki Sorunu ve Çözüm Yolları

  En Sık Yaşanan 8 İlişki Sorunu ve Çözüm Yolları

  İlişki sorunları, çiftler arasında çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebilir. Bu nedenlerin temelinde ise iletişim problemleri yer alır. Çözüm süreci, çiftlerin birbirlerine ve ilişkilerine olan bağlılıklarına, iletişim becerilerine ve empati yeteneklerine bağlı olarak değişiklik gösterir.

 • Eşimle İletişim Kuramıyorum Ne Yapmalıyım?

  Eşimle İletişim Kuramıyorum Ne Yapmalıyım?

  Eşimle iletişim kuramıyorum ne yapmalıyım, eşimle nasıl daha iyi bir iletişim kurabilirim gibi sorularınız varsa içeriğimizi okumak için tıklayın!

 • İlişki Anksiyetesi Nedir, Neden Olur, Nasıl Geçer?

  İlişki Anksiyetesi Nedir, Neden Olur, Nasıl Geçer?

  İlişki anksiyetesi ile baş etmenin yollarını bilmek ve uygulamak sağlıklı ve uzun soluklu bir ilişkinin temel anahtarlarından birisidir. İşte ilişki anksiyetesi ile başa çıkma yolları

 • Borderline Kişilik Bozukluğu Nedir?

  Borderline Kişilik Bozukluğu Nedir?

  Borderline (sınır) kişilik bozukluğu terapilerde sıkça karşılaştığımız bir kişilik bozukluğu örüntüsüdür. Bu kişilik bozukluğunun temel özellikleri duygulanımlarının çok sık değişmesi,yani anlık duygu durumlarının çok hızlı değişmesidir.

 • Çocuklarda Yeme Problemleri ve Çözümleri

  Yemek Problemleri

  Çocuklarda yeme sorunları, tek besin yeme, belirli besinleri yeme veya yemek yemeyi reddetme olarak karşımıza çıkabilir.

 • Manipülasyon nedir?

  Manipülasyon nedir?

  Manipülasyon, karşıdaki kişinin duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını kendi çıkarına uygun bir şekilde o kişi fark etmeden yönetmek yani değiştirmektir. Manipüle eden kişinin temel duygusu bencilliktir. Karşıdaki kişinin kendisine uyumlanmasını ister. Manipüle edilen kişinin temel duygusu ise şaşkınlık ve suçluluktur.  

 • Narsistik kişilik bozukluğu nedir?

  Narsistik kişilik bozukluğu nedir?

  Narsistik kişilik bozukluğu, özellikle abartılı bir kendini beğenmişlik duygusu, kendisine sürekli hayranlık duyulması ihtiyacı, kendini çok önemli hissetme  ve başkalarını küçümseme ile karakterize olan bir bozukluktur.

+90 (551) 689 38 68