Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme anlamına gelen EMDR, bir tür psikoterapi yöntemidir. EMDR açılımı; “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” yani Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme şeklinde kullanılmaktadır.. EMDR terapisi, bireyin travmatik olayları işlemesine yardımcı olmak için özel bir protokolü takip eder. Bu süreçte ise psikolog, kişiyi travmatik olayı hatırlamaya ve bu olaya ilişkin olumsuz duygusal tepkileri ile başa çıkmaya yönlendirir. EMDR nedir, EMDR terapisi nasıl uygulanır, EMDR hangi hastalıklarda kullanılır ve EMDR yöntemi nedir gibi konular EMDR ile ilgili en fazla merak edilen konuların başında gelir. 

EMDR Nedir?

EMDR tekniği ile kişide duyarsızlaştırma ve yeniden yapılandırma mümkün hale gelir. Bu nedenle savaş, taciz, doğal afet, çocukluk döneminde yaşanan travmalar gibi rahatsız edici olayların sebep olduğu psikolojik sorunlar için bu terapi yöntemi oldukça etkilidir. 


Bunun dışında EMDR Tekniği fobi, panik atak, obsesif kompulsif bozukluk gibi rahatsızlıkların tedavisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Yöntemi


EMDR tedavisi sürecinde danışanlara çift yönlü uyarım verilir ve bu şekilde zihinde yer alan kötü anılara ulaşmak hedeflenir. Bu çift yönlü uyaranlar göz hareketleri, kulaktan sesli uyaran veya dokunsal uyaran şeklinde uygulanabilir. Uyaran verme işlemi terapinin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle EMDR psikolog kontrolünde uygulanması gereken bir terapi yöntemidir.


EMDR Hangi Sorunların Çözümünde Kullanılır? 

EMDR yöntemi, yoğun korku ve kaygılar için uygulanır. Bunun yanı sıra günümüzde birçok psikiyatrik bozuklukta kullanılabilen bir terapi yöntemi olarak da bilinmektedir. EMDR terapisinin kullanıldığı sorunlar aşağıdaki gibidir:


 • EMDR terapisi kaza, deprem, savaş, taciz, şiddet gibi travmatik olayların bıraktığı kötü etkiler için etkili bir çözümdür.

 • Bu terapi yöntemi ile kaygı bozukluğu, depresyon, kızgınlık ve öfke nöbetlerinin giderilmesi de mümkündür.

 • Psikosomatik yani psikolojik temelli beden hastalıklarının (migren, fibromiyalji vs) tedavisinde kullanılabilir.

 • EMDR terapisi; aile çatışmaları, ilişki problemleri, bağlanma sorunları ve boşanma gibi kriz durumlarında da kullanılır. 

EMDR Terapisi Nasıl Yapılır?


EMDR bir hipnoz yöntemi olmamakla birlikte danışan, terapi boyunca uyanık kalır. Bu süreçte psikolog, danışanı ile önceki olaylar ile ilgili anıları belirler. Daha sonra hedef anılara ulaşılırken danışana iki yönlü uyaranlar sunulur. Bu uyaranlar, göz hareketleri, iki kulaktan da sesli uyaran verme veya iki yönlü dokunsal uyaran verme şeklindedir. Bu uyaranlar, terapinin temel yöntemidir ve sonucu belirler. EMDR psikoloğun bu terapi yönteminde profesyonel olması son derece önemlidir. 

EMDR Terapi Aşamaları 

 • Geçmişi İnceleme 

Terapi süreci başlamadan önce psikolog, bireyin geçmişini inceleyerek travmatik deneyimleri belirler. Buna ek olarak, terapist ve birey arasında güven ilişkisi kurulur. 


 • Hazırlık Aşaması

Birey, terapistle birlikte terapi sürecinin nasıl işleyeceği konusunda bilgi alır. Bu aşamada, bireyin rahatlatıcı ve güvenli bir ortamda kendini ifade etmesi temeldir. 


 • Duyarsızlaştırma (Desensitization) Aşaması

Bu aşamada, birey travmatik anıları hatırlarken belirli bir bilateral stimülasyona (genellikle göz hareketlerine) odaklanır. Bu durum, travmatik anının etkilerini azaltmaya ve duyarsızlaştırmaya olanak tanır.


 • Yeniden İşleme

Birey, travmatik olayla ilişkilendirilmiş olumsuz inançları ve duygusal tepkileri ele alır. Bu aşama, travmatik anının anlamının değiştirilmesine odaklanır.


 • İyileşme (Installation) Aşaması

Olumlu düşünce ve duyguların güçlendirilmesi hedeflenir. Birey, pozitif inançları ve pozitif duygusal tepkileriyle daha fazla bağ kurmaya yönlendirilir. 


 • Beden Tarama

Birey, bedeninde kalan olumsuz hislere odaklanır. Bu aşama, vücuttaki gerilimleri ve hissettiği fiziksel duyumları keşfetme odaklıdır.


 • Kapatma Aşaması

EMDR seansının sonunda, birey günlük yaşamına geçiş yaparken rahatlamış bir durumda olmalıdır. Bu noktada, bireye kendi kendine sakinleştirme teknikleri öğretilir ve terapi süreci kapatılır.


 • Değerlendirme Aşaması

Psikolog, bireyin duygusal durumunu değerlendirir ve EMDR etkilerini gözlemler. Gerekli görüldüğünde diğer seansların planlanması veya terapi yöntemlerinin düşünülmesi gerekebilir.

EMDR Tedavi Süresi Ne Kadar?

EMDR terapi sürecinde psikoloğun, terapist-danışan ilişkisini çok iyi sağlamış olması önemli role sahiptir. EMDR terapisinin ne kadar süreceğini hastanın ruhsal durumu, yaşadığı travmanın karmaşıklığı ve hastanın psikososyal sistemleri belirler. 

EMDR Terapi Sonrası Rahatsızlıklar Tekrar Edebilir mi?

EMDR yöntemi tamamen kalıcı bir yöntemdir. Terapi, olumlu sonuç verdiğinde kalıcı hale gelir ve hasta tekrar aynı sorunlar ile tekrar karşılaşmaz. Kısacası EMDR terapi yöntemi kesin sonuçludur diyebiliriz. 


Klinik Psikolog Fulya Tepret, her yaş grubundan danışanı ile klinik alanda çalışmalarını sürdürür. Fulya Tepret’in EMDR terapi hizmeti ile geçmişte yaşanan travmaların üstesinden gelerek olay ile ilgili pozitif bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Ayrıca Klinik Psikolog Fulya Tepret online terapi hizmeti ile, dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde tedavi almanızı kolaylaştırır. Online terapi hizmetleri hakkında bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.


Çalışma Alanları

 • Bireysel Psikoterapi

  Bireysel Psikoterapi

  Bireysel terapi, duygusal, zihinsel veya davranışsal sorunlarla başa çıkmayı sağlayan bir psikoterapi türüdür.

 • Borderline Kişilik Bozukluğu

  Borderline Kişilik Bozukluğu

  Borderline (sınır) kişilik bozukluğu terapilerde sıkça karşılaştığımız bir kişilik bozukluğu örüntüsüdür.

 • Çocuk-Aile Danışmanlığı

  Çocuk-Aile Danışmanlığı

  Aile içinde yaşanan her olay, aileyi oluşturan tüm bireyleri etkiler. Özellikle çocukta gözlemlenen duygusal ve davranışsal güçlükleri ele alırken anne/babayı da sürece almamak imkansızdır.

 • Deneyimsel Oyun Terapisi (DOT)

  Deneyimsel Oyun Terapisi (DOT)

  Deneyimsel oyun terapisi, çocukların dünyayı bilişsel bir şekilde değil, deneyimsel bir şekilde algıladığı anlayışı üzerine kurulu bir ekoldür. 

 • EMDR

  EMDR

  Emdr, sağ ve sol beyni aynı anda uyararak birbiriyle temas etmesini sağlar. Bu temas sonucunda geçmişte yaşanan travmalar, acı anıların duygusu boşalır ve danışan olay ile ilgili yeni ve pozitif bir inanç geliştirir.

 • İlişki Sorunları

  İlişki Terapisi

  Çiftler daima mutlu olacakları beklentisi ile yola çıkar fakat işler bazen yolunda gitmez, çatışmalar çıkmaya başlar.

 • Kişilik Bozuklukları

  Kişilik Bozuklukları

  Kişilik bozukluğu kişinin çevreye uyumunu bozan, sosyal aktivitelerinde, iş ve okulda önemli sorunlara ve sınırlamalara neden olan bir durumdur. Kişilik bozukluğu olan kişi kendine ve ötekine dair tutarsız bir algısı vardır, işe ve boş zaman etkinliklerine zayıf bir yönelimi vardır.

 • Online Terapi

  Online Terapi

  Online terapi; internet aracılığıyla görüntülü ve sesli olarak gerçekleştirilen bir psikoterapi hizmetidir. Online terapi uygulaması genellikle Skype veya Zoom gibi uygulamalar üzerinden yapılır. 

 • Wisc-4

  Wisc-4

  WISC-4 Zeka Testi , ülkemizde 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arası çocuklara uygulanan, geçerliliği ve güvenilirliği en yüksek olan bir zeka testidir. 

+90 (551) 689 38 68