Bireysel terapi, duygusal, zihinsel veya davranışsal sorunlarla başa çıkmayı sağlayan bir psikoterapi türüdür. Bu terapi türü; kişisel gelişimi, duygusal iyileşmeyi, ilişkileri ve genel yaşam kalitesini artırmayı temel alır. Bireysel terapi, terapistle birey arasında gizlilik ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilir. Bireysel terapinin faydaları da oldukça fazladır.


Bireysel terapi sürecinde kişi, terapist ile bir araya gelir ve çeşitli konularda konuşarak düşüncelerini paylaşır. Duygularını ifade ederek ve sorunlarını dile getirerek destek alır. Bu süreç, bireyin kendi içsel dünyasını daha iyi anlamasının yanı sıra, problem odaklı yaklaşım becerilerini geliştirmesini sağlar. Çeşitli bireysel terapi teknikleri ile kişisel problemler kolaylıkla çözümlenebilir. Bu nedenle bireysel terapi nedir ve bireysel psikoterapi nedir  sorularının yanıtlarını öğrenmek önemlidir.

Bireysel Terapi Nedir?


Bireysel terapi, terapist ile danışanın gizlilik ilkeleri kapsamında beraber geçirdiği psikoterapi süreci olarak ifade edilir. Bu süreçte kişi, problemlerine ve kendinde geliştirmek istediği özelliklerine odaklanır. Bireysel terapi, duygusal iyileşme ve yaşam kalitesini artırma amaçlı uygulanır. Bunun yanı sıra bireysel terapi, her bireyin ihtiyaçları farklı olduğu için kişisel olarak uygulanır. Terapist, süreç boyunca kişinin problemlerine uygun çözümler üzerine odaklanır.

Bireysel Terapinin Amacı nedir? 


Genel olarak bireysel terapinin amaçları aşağıdaki gibidir:


 • Duygusal Açıdan İyi Hissetme

Bireysel terapi, kişinin duygusal durumunu anlamasına ve duygusal refahını artırmasına yardımcı olur. 


 • Kişisel Gelişim 

Kişinin, potansiyelini keşfetmesine ve geliştirmesine yardımcı olur. Bu durum, bireyin kendisini daha iyi tanımasını, güçlü yönlerini kullanmasını ve kişisel hedeflere ulaşmasına fayda sağlar. 


 • İlişkilerde İyileşme

Bireysel terapi, kişinin ilişki becerilerini geliştirmesine ve sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olur. 


 • Stres ve Kaygıyla Başa Çıkma

Bu terapi türü, stresle başa çıkma becerilerini güçlendirirken kaygı düzeyini yönetmeye yardımcı olur. 


 • Yaşam Kalitesini Artırma

 Bireysel terapi, bireyin genel yaşam kalitesini artırmayı amaçlar.

Bireysel Terapiyi Kimler Almalıdır? 


Bireysel terapi, kişilerin günlük yaşantısında baş edemedikleri krizleri ve problemleri çözümlemeye odaklanır. Genellikle, yaşam standardını olumsuz etkileyen durumlar veya panik atak, depresyon gibi semptomlar sonucu kişiler bireysel terapiye yönelir. Danışan, her ne sebep ile bu terapi türüne başvursa da bunu kendi isteğiyle yapması son derece önemlidir. Bunun nedeni ise psikoterapi sürecinin gönüllülük isteyen bir süreç olmasıdır. 


Hayatının kontrolünü kaybetmiş hisseden ve sorunlar ile nasıl başa çıkacağını öğrenmek isteyen kişiler bireysel terapiye başvurabilir. Ayrıca sorumluluk almak ve terapiye başlamak, geçmiş ile barışmamızı ve hayat hikayenizi yeniden çerçevelendirmemizi sağlar.

Bireysel Terapi Teknikleri Nelerdir? 

Bireysel terapi teknikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:


Bilişsel Davranışçı Terapi

Bu yaklaşım, bireyin düşünce kalıplarını anlamasına ve olumsuz düşünceleri değiştirmesine yardımcı olmayı hedefler.


Psikodinamik Terapi

Bu terapi yaklaşımı, bilinçdışındaki içsel çatışmaları hedef alarak bireyin geçmiş deneyimleri, rüyaları ve bilinçdışındaki içsel süreçler üzerinde çalışır. Psikodinamik Terapide amaç, bireyin içinde bulunduğu davranışları, duyguları ve düşünceleri fark etmesi ve tedavi etmesidir.


Duygusal Odaklı Terapi: Bu terapi, duygusal deneyimlere odaklanarak, bireyin duygusal sağlığını iyileştirmeyi hedefler.


Deneyimsel Oyun Terapisi (DOT): Özellikle çocuklar için kullanılan deneyimsel oyun terapisi, oyun aracılığıyla duygusal ifadeyi teşvik eder ve çocukların duygusal zorluklarını anlamalarına ve aşmalarına yardımcı olur.


Bireysel Psikoterapi: Bu terapi türü, genellikle bir birey ile bir terapist arasında gizlilik ilkesi içinde gerçekleşir. 


Aktarım Odaklı Terapi: Bireysel terapi sürecinde danışanın daha önce başkasına yönelik deneyimlemiş olduğu duygu, düşünce ve davranışları psikoloğa aktarmasıdır. Terapide bunlar konuşularak kişilik bozukluklarının tedavisi sağlanır.


EMDR: Bireysel terapi tekniklerinden biri olan EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) ile sağ ve sol beyin aynı anda uyarılır. Böylece geçmişte yaşanan travmaların giderilmesi için pozitif bir inanç geliştirilir. 


Bireysel Terapinin Faydaları Nelerdir? 


Bireysel terapinin birçok faydası bulunur.. Bunlar genel olarak aşağıdaki gibidir:


 • Duygusal rahatlama

 • Duygusal farkındalık

 • Kişisel gelişim

 • İlişki becerilerini geliştirme

 • Stresle başa çıkma becerileri geliştirme

 • Olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını değiştirme

 • Özgüvenin artması

 • Davranış değişikliği

 • Yaşam kalitesini artırma
Bireysel Terapi Kapsamı Hizmetlerimiz 

Bireysel terapide terapistler; kişilerin duygusal, zihinsel, davranışsal veya ilişkisel sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için çeşitli terapi yöntemlerini kullanabilir. Bireysel terapi kapsamında sunulan hizmetlerimiz ise;Klinik Psikolog Fulya Tepret Psikoterapi çalışma alanları;


 • Kişilik bozuklukları(borderline,narsistik vs),

 • İlişkisel sorunlar (terk edilme korkusu, aldatılma, değersizlik duygusu, ilişki kuramama,sevilmeme hissi vs),

 • Çocukluk çağı travmaları,

 • Depresyon,

 • Kayıp ve yas ,

 • Obsesif kompulsif bozukluk,

 • Disosiyatif bozukluklar / disosiyatif kimlik bozukluğu,

 • Yeme bozuklukları,

 • Panik atak ve kaygı problemleri,

 • Fobiler (sosyal fobi, hayvan fobileri vs),

 • Psikosomatik hastalıklar (migren, fibromiyalji, açıklanamayan beden ağrıları ),

 • Duygusal sorunlar (değersizlik duygusu, öfke problemi, mutsuzluk vs),


Şeklinde sıralanabilir. 


Klinik Psikolog Fulya Tepret, her yaş grubundan danışanı ile klinik alanda çalışmalarını sürdürmektedir. Fulya Tepret’in bireysel terapi yaklaşımı ile kişi, bakış açısı geliştirebilir ve problemlerini çözümleyebilir. Ayrıca online terapi hizmeti ile Klinik Psikolog Fulya Tepret, dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde tedavi almanızı kolaylaştırır. Klinik Psikolog Fulya Tepret, hikayenizi yeniden yazmanız için size danışmanlık sunar. Çalışma Alanları

 • Bireysel Psikoterapi

  Bireysel Psikoterapi

  Bireysel terapi, duygusal, zihinsel veya davranışsal sorunlarla başa çıkmayı sağlayan bir psikoterapi türüdür.

 • Borderline Kişilik Bozukluğu

  Borderline Kişilik Bozukluğu

  Borderline (sınır) kişilik bozukluğu terapilerde sıkça karşılaştığımız bir kişilik bozukluğu örüntüsüdür.

 • Çocuk-Aile Danışmanlığı

  Çocuk-Aile Danışmanlığı

  Aile içinde yaşanan her olay, aileyi oluşturan tüm bireyleri etkiler. Özellikle çocukta gözlemlenen duygusal ve davranışsal güçlükleri ele alırken anne/babayı da sürece almamak imkansızdır.

 • Deneyimsel Oyun Terapisi (DOT)

  Deneyimsel Oyun Terapisi (DOT)

  Deneyimsel oyun terapisi, çocukların dünyayı bilişsel bir şekilde değil, deneyimsel bir şekilde algıladığı anlayışı üzerine kurulu bir ekoldür. 

 • EMDR

  EMDR

  Emdr, sağ ve sol beyni aynı anda uyararak birbiriyle temas etmesini sağlar. Bu temas sonucunda geçmişte yaşanan travmalar, acı anıların duygusu boşalır ve danışan olay ile ilgili yeni ve pozitif bir inanç geliştirir.

 • İlişki Sorunları

  İlişki Terapisi

  Çiftler daima mutlu olacakları beklentisi ile yola çıkar fakat işler bazen yolunda gitmez, çatışmalar çıkmaya başlar.

 • Kişilik Bozuklukları

  Kişilik Bozuklukları

  Kişilik bozukluğu kişinin çevreye uyumunu bozan, sosyal aktivitelerinde, iş ve okulda önemli sorunlara ve sınırlamalara neden olan bir durumdur. Kişilik bozukluğu olan kişi kendine ve ötekine dair tutarsız bir algısı vardır, işe ve boş zaman etkinliklerine zayıf bir yönelimi vardır.

 • Online Terapi

  Online Terapi

  Online terapi; internet aracılığıyla görüntülü ve sesli olarak gerçekleştirilen bir psikoterapi hizmetidir. Online terapi uygulaması genellikle Skype veya Zoom gibi uygulamalar üzerinden yapılır. 

 • Wisc-4

  Wisc-4

  WISC-4 Zeka Testi , ülkemizde 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arası çocuklara uygulanan, geçerliliği ve güvenilirliği en yüksek olan bir zeka testidir. 

+90 (551) 689 38 68